About

Header Ads

คลิป |นักกีฬาเทควันโดกว่า 700 ชีวิตเข้าชิงชัย เมืองคนดี TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 จ.สุราษฏร์ธานี

วันที่ 15 ก.พ. 2563 เวลา 11.00 น. นายประเวศ ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “เมืองคนดี เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2020 ครั้งที่ 1” (ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)        ณ เซ็นทรัลฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี โดยนายรุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคะนอง ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้-  ได้แก่

1.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
2. เพื่อสร้างเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางกีฬา
4. เพื่อให้นักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยนักกีฬาเทควันโดกว่า 700 คน แบ่งเป็นนักกีฬาประเภทต่อสู้ 564 คน และประเภทท่ารำ 140 คน
ทั้งนี้ นายประเวศ ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันเทควันโด รายการ “เมืองคนดี เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2020 ครั้งที่ 1” แล้วนั้น กระผมได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการแข่งขันครั้งนี้ก็มีความรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬามากมายหลากหลายช่วงอายุ ที่ได้ตั้งใจฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมมาเพื่อทำการแข่งขัน


นายประเวศ ไทยประยูร  ยังกล่าวต่อว่าผมได้เห็นความตั้งใจอันดีของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง ตลอดจนฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อให้ลูกหลานของเราได้ก้าวหน้า เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดตามนโยบายของรัฐ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด        สุราษฎร์ธานี อีกด้วย 

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น