About

Header Ads

คลิป |ศุลกากรตากใบบูรณาการร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จับกุมสินค้าเลี่ยงภาษีมูลค่ามากกว่า 22 ล้านบาท

ศุลกากรตากใบบูรณาการร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส  เข้าแผนสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย 3 เดือน จับกุมสินค้าเลี่ยงภาษีมูลค่ามากกว่า 22 ล้านบาท

      11 ก.พ. 63  ที่บริเวณอาคารตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายอดิสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ พร้อมด้วย พ.อ. ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ได้ร่วมกันแถลงผลงานตามแผนร่วมกันสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในห้วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดยจับกุมสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการชำระภาษีสรรพสามิต มูลค่ามากกว่า 22 ล้านบาท

          ซึ่งด่านศุลกากรตากใบ ได้นำนโยบาย ของนายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เรื่อง แนวทางการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สรรพสามิตนราธิวาสและหน่วยสืบสวนและปราบปรามนราธิวาส จากกองป้องกันและปราบปรามหน่วยงานส่วนกลางของกรมศุลกากร โดยร่วมจัดทำแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรตากใบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
       และเป็นการบูรณาการการตรวจสอบและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย สินค้าเลี่ยงภาษี ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวร และด่านตรวจหรือจุดตรวจ และถือเป็นการบูรณาการการตรวจสอบ การผ่านเข้าออกในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรตากใบ และที่สำคัญ เพื่อสกัดกั้น และจับกุมการลักลอบนำเข้าส่งออก การกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องชำระภาษีสรรพสามิตสินค้าเกษตรและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มรายได้จากค่าภาษีอากร และเป็นการขจัดกลุ่มอิทธิพล ที่ก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
 
      ทั้งนี้ผลการบูรณาการตามแผน สามารถตรวจยึดจับกุม ได้ผลงานเป็นของกลางจำนวน 30 แฟ้มคดี มูลค่ามากกว่า 22 ล้านบาท โดยของกลางได้แก่ บุหรี่ มูลค่า 20,838,658 ล้านบาท มะพร้าวผล   697,600 บาท ดอกไม้ไฟ 615,036 บาท ข้าวสาร 359,230 บาท และเบ็ดเตล็ด 38,806 บาท รวมมูลค่า 22,549,330 บาท

    ขณะที่พ.อ. ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า เฉพาะกิจนราธิวาส ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ตามข้อสั่งการของพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

    พร้อมเน้นย้ำ การกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน เช่นการลักลอบผ่านแดน การค้าสินค้าหนีภาษี  ถือเป็นปัญหาภัยแทรกซ้อนและเป็นส่วนหนึ่งของมูลเหตุการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับศุลกากรตากใบ สรรพสามิตนราธิวาส ฝ่ายปกครองและตำรวจ ได้เปิดแผนสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน มีการตรวจสอบการผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีช่องว่างในการกระทำสิ่งต่างๆที่ผิดกฏหมาย

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น