About

Header Ads

อบต.ไสไทยเตรียมพร้อม ไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 17


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดการประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประจำตำบลไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยมี
นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลไสไทย คณะกรรมการกีฬาประจำหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด จึงจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล “ไสไทยเกมส์” เป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล 11 คน ประชาชนชาย , ฟุตซอล 5 คน อายุ 13 ปี (ชาย) , ฟุตซอล 5 คน (หญิง) ฟุตซอล 5 คน อายุ 17 ปี (ชาย) , ฟุตซอล 5 คน 40 ปี (ชาย) , วอลเลย์บอลหญิง, วอลเลย์บอลชาย , กีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย วิ่งกระสอบผสม ชาย 5 คน หญิง 5 คน , กอล์ฟชาย ทีมละ 2 คน , ตีกอล์ฟหญิง ทีมละ 2 คน , วิ่งผลัดลากตอกหมากผสมชาย 2 คน หญิง 2 คน , วิ่งผลัด 3 ขา ผสมชาย 5 คน หญิง 5 ค , เป่า –ทับ ลุกโป่ง ชาย 3 คน หญิง 3 คน และ แข่งขันกินกล้วยหญิง 3 คน และฟุตบอลสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กับ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น (แข่งขันวันที่ 11 เมษายน 2563) โดยมีการกำหนดสีประจำทีม ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก สีชมพู หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก ส้มโอโรส , หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด สีเขียว , หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย สีดำ , หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา สีฟ้า , หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ สีขาว และหมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน สีเหลือง
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลไสไทย และใกล้เคียง ร่วมชมและเชียร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา ไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2563 โดยมีพิธีเปิดและปิด ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น