About

Header Ads

คลิป |"กรมทหารราบที่ 151 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ในโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

"กรมทหารราบที่ 151 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ในโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

 ที่บริเวณหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารราบที่ 15 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 151 มอบหมายให้ พันเอก  วรวิทย์ ปัญญาชีวะ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 151  เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ในโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563 โดย กองทัพบก และ กลุ่มภาคีประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ  ผู้นำท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมพิธี กำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ เพื่อนำน้ำ อันมีความจำเป็น ต่อการดำรงชีพ เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่บ้านกาแนะ และบ้านกำแพง ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส. ในช่วงหน้าแล้งนี้
   พันเอกวรวิทย์ ปัญญาชีวะ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 151 เปิดเผยว่า  ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย กองทัพบก ได้กรุณาอนุมัติโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563   นั้น กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึง กรมทหารราบที่ 151 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 151 ดำเนินการ จัดพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" โดยปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"  ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00น. โดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ้านกาแนะ, บ้านกำแพง ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 226 ครัวเรือน เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น