เชียงรายจัดงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

จังหวัดเชียงรายจัดงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
      18 มกราคม 2563  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถนนทางหลวงหมายเลข 118 เชียงราย - เชียงใหม่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีการจำนวนมาก 
     โดยหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้พร้อมใจกันจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" และเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกการกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อแสดงความสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
     สำหรับงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ทางจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศ พระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ  ให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการต่อชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 
     นับแต่ครั้งในอดีต ด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กับ พระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนมีชัยชนะเป็นที่เรื่องลือระบือไกลไปทั่วทุกสารทิศ อีกทั้งได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน
///////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////////  รายงาน  //
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น