คลิป-กาชาดนราธิวาสจัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ

นราธิวาส - กาชาดนราธิวาสจัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ

 วันที่ 9 ม.ค.63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม และมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก ๆ เยาวชน และเด็กพิเศษซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ในทุกพระองค์ และกลุ่มเด็กพิเศษจากแต่ละอำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ (9 ม.ค.63) ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเนื่องด้วยการขาดความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจ 
        จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนด 7 วาระในการพัฒนา การแบ่งปันและดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็น 1 ใน 7 วาระ และเชื่อว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานได้รับความรัก ความอยอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง 
        ด้านนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน อำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมขึ้น เพื่ ให้เด็กพิเศษได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีสุขภาพจิตที่ดี ที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งมอบกำลังใจให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิเศษ
     
        ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้อ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น