ถาวร ลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานนราธิวาสหลังใหม่ รองรับผู้โดยสาร ผู้แสวงบุญฮัจญ์

ถาวร ลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานนราธิวาสหลังใหม่ รองรับผู้โดยสาร ผู้แสวงบุญฮัจญ์ เพิ่ม

     วันที่ 20 มกราคม 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีนายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อม นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีนายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ท่าอากาศยานนราธิวาส

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในครั้งนี้นายถาวรได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมภายในอาคารที่พักผู้โดยสารและบริเวณด้านนอกอาคาร การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563 ที่ จ.นราธิวาส พร้อมกันนี้นายถาวรได้รับฟังการบรรยายสรุป แผนพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส ได้แก่โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563- 2565 ภายใต้งบประมาณ 800,000,000 บาท โดยเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ใช้สอย 12,000 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารได้ 600 คน/ ชม. หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อรองรับผู้แสวงบุญช่วงที่จะไปร่วมพิธิฮัจญ์
นายถาวรกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเที่ยวบินโดยรวมทั้งภายในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศประมาณ 937,700 เที่ยวบิน/ ปี ( ข้อมูลจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด) และอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางการบินติดอันดับ 10 ของโลก เพราะมีภูมิประเทศเป็นศูนย์กลางการบิน การขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ท่าอากาศยานบริหารงานภายใต้ นโยบาย “เชื่อมไทย – เชื่อมโลก” เพื่อสอดรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมีท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นศูนย์กลาง เชื่อมการเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงให้ความสำคัญการออกแบบก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารโดยเน้นการออกแบบให้เป็นทวิอัตลักษณ์ คือการผสมผสานสถาปัตยกรรมพื้นเมืองกับสมัยใหม่ให้กลมกลืนกัน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของ ICAO , EASA และ IATAS ทั้งนี้ต้องคำนึงและให้ความสำคัญในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น มีทางลาดทางเชื่อม ลิฟท์ และห้องน้ำสำหรับผู้พิการให้เพียงพอ การจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นควบคู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่

การส่งเสริมพื้นที่ในการจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้ตามฤดู การร่วมมือการสายการบินในการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การใช้พื้นที่ภายในท่าอากาศยานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับกับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนและผลักดันให้ท่าอากาศยานทุกแห่งของกรมท่าอากาศยานเป็นสมาร์ทแอร์พอร์ต โดยจะเริ่มต้นที่ท่าอากาศยานกระบี่ให้เป็นท่าอากาศยานต้นแบบ โดยมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม สายการบิน วิสาหกิจชุมชน ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความประทับใจในการใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน โดยขอกำชับให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของท่าอากาศยานให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการที่วางไว้

ข่าว/ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น