About

Header Ads

ผู้ว่าฯเชียงรายบวงสรวงขอพรให้การจัดงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบวงสรวงขอพรให้การจัดงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงรายดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
////////////////////////////////////////////////
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 07:30 น. พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ร่วมถวายสักการะดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อขอพรบารมีแห่งพ่อขุนเม็งรายมหาราช ดลบันดาลให้การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย บรรลุเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายไปได้ด้วยดี
     ตามที่จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายให้มีความเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลตราบถึงปัจจุบันมาเป็นเวลา 758 ปีแล้ว
     สำหรับงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563 จะมีพิธีเปิดซึ่งตรงกับวันสถาปนาเมืองเชียงราย หรือเมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.1805  โดยจะเริ่มประกอบตั้งแต่ช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง จากนั้น จะเป็นพิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย และถวายเครื่องราชสักการะ ณ บรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และพิธีบวงสรวง "สร้างบ้านแป๋งเวียง พญามังรายหลวง" ที่ข่วงพญามังราย วัดฝั่งหมิ่น เพื่อเชิดชูบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และเหล่าบรรพชนผู้รวบรวมล้านนาให้เป็นปึกแผ่น อันเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งมหาราชที่ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย จากนั้น ในช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป มีการจัดขบวนแห่มวลชนในรูปแบบส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และการกีฬา อย่างยิ่งใหญ่ จาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ไปยังสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน และเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ เวทีกลาง สนามบิน ฝูงบิน 416 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ต่อไป 
     โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าและการออกร้านนิทรรศการทั้งของกระทรวงและอำเภอ  พร้อมด้วยกิจกรรมการประกวดและการแสดงเวทีกลาง และการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายในร้านกาชาดไชโย ที่จะมาเพิ่มเติมสีสันแห่งความสนุกในฤดูหนาว เหมันต์หรรษาในทุกค่ำคืน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563 มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของชาวล้านนา สำหรับปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปี   โดยมีการนำเสนอเรื่องราวและของดีแต่ละอำเภออย่างสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองเชียงราย โดยเฉพาะครั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการขยะภายในงานและภายหลังเสร็จงานให้เรียบร้อย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์เมืองเชียงราย สะอาด ปลอดภัย และน่ายล อีกด้วย
//////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////////////  รายงาน  ////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น