About

Header Ads

คลิป | ชาวบ้านต้นพงษ์ ทอนผักกูด จ.กระบี่ สร้างฝายเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง

ชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านต้นพงษ์ ทอนผักกูด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ สร้างฝายเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง หลังจากฝนทิ้งช่วงมา 2 เดือนแล้ว น้ำในคลองเริ่มแห้งลง
วันที่ 27 ม.ค.63
จากสภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เริ่มประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำในลำคลอง เริ่มตื้นเขิน ทำให้ชาวบ้านบางพื้นที่หันมาช่วยกันทำฝายเก็บน้ำไว้ใช้ภายในหมู่บ้าน รับมือช่วงหน้าแล้งที่กำลังมาเยือน ซึ่งในปีนี้คาดว่าฤดูแล้งจะ มีความรุนแรงมากกว่าทุกๆปี การเตรียมการช่วยเหลือตัวเอง ของชุมชน หมู่บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญ 
กลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านต้นพงษ์ ทอนผักกูด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ใช้ความสามัคคีรวมพลังสร้างฝายเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง หลังจากน้ำในคลองบางสร้าง ซึ่งเป็นคลองสายสำคัญของหมู่บ้าน น้ำเริ่มแห้งขอดลง ทำให้ชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลว่าปริมาณน้ำในคลองจะมีเพียงพอใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้หรือเปล่า
นายไพรัช บุญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ กล่าวว่า หลังจากฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปีที่แล้ว ทำให้น้ำคลองบางสร้าง ซึ่งเป็นคลองสายหลักไหลผ่านภายในหมู่บ้าน จากน้ำตกต้นหาร เทือกเขาพนมเบญจา น้ำได้แห้ง ชาวบ้านจึงรวมตัวกันสร้างฝายเก็บน้ำ ไว้ใช้ภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะน้ำประปา หมู่บ้านที่ต้องใช้น้ำคลองแห่งนี้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  รองรับภัยแล้งที่กำลังมาเยือน ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก
การสร้างฝ่ายเก็บน้ำคลองบางสร้าง เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า หากเข้าสู่หน้าแล้ง หมู่บ้านก็จะไดมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค บรรเทา ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านได้ เป็นการช่วยเหลือตัวเอง และเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือภัยแล้งไว้ล่วงหน้า  ก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาดำเดินการช่วยเหลือต่อไป
กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น