คลิป-สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม พาน้องขึ้นเครื่อง ศึกษาดูงาน

สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม พาน้องขึ้นเครื่อง ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสร้างสันติสุข

    วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ร่วมพบปะและส่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จำนวน 89 คน ในโครงการ "ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา" ที่จะเดินทางโดยอากาศยานลำเลียงแบบ C-130 ของกองทัพอากาศ เพื่อไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 25 มกราคม 2563 
ในโอกาสเดียวกันนี้ อากาศยานลำดังกล่าวได้นำคณะสานสัมพันธ์เครือข่ายมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 90 คน ในโครงการ"สานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม" กลับจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงเทพฯ (ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2563) โดยทั้งสองโครงการได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ในการเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่เยาวชนและมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 

สำหรับการคัดเลือกเด็กประถมวัย โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี พร้อมเป็นเยาวชนผู้นำ  เมื่อการเดินทางเริ่มต้นขึ้นวันแรกด้วยการเดินทางด้วยประสบการณ์พิเศษกับเครื่องบินลำเลียง ซี 130 ซึ่งถือเป็นความใฝ่ฝันของเด็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งจะได้เดินทางโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเครื่องบินทหาร)  ทุกคนต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจสุด ๆ

ข่าว/ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น