อบต.ไสไทยเจ้าภาพ " จิบกาแฟ แชร์ ความคิด มิตรสัมพันธ์ สานฝันเมืองกระบี่

สภากาแฟสัญจรอำเภอเมืองกระบี่  " จิบกาแฟ แชร์ ความคิด มิตรสัมพันธ์ สานฝันเมืองกระบี่  ครั้งที่ 4 ได้ใจ ได้คน ได้งาน
 
      วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย.   ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการ สภากาแฟสัญจรอำเภอเมืองกระบี่. ครั้งที่ 4  ขึ้น โดย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นเจ้าภาพ  ในการ จัดกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด มิตรสัมพันธ์สานฝันเมืองกระบี่.  ตามวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะสนทนา ยามเช้า.  อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กับส่วนราชการระดับอำเภอ  และการปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่.. จำนวน กว่า 70 คน  โดยมีนายสมควร. ขันเงิน นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา  2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันตำรวจเอก ณรงค์  
   ลักษณะวิมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ นายศรัทธา. ทองคำ. นายอำเภอเมืองกระบี่ หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ทุกส่วนราชการ และในสวน การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกระบี่ กว่า 60 คน ร่วม โดยนายหราบ หง้าฝา. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมคณะผู้บริหาร. ข้าราชการพนักงาน. จัดกิจกรรมให้ต้อนรับ ในบรรยากาศ แบบเป็นกันเอง  โดยทุกภาคส่วนต่างมีส่วนร่วม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนอำเภอเมืองกระบี่ให้พัฒนาในทุกๆด้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ ได้ทั้งใจได้ทั้งคนได้ทั้งงาน ที่เป็นกัลยานมิตร  ในการขับเคลื่อน การพัฒนาเมือง ไปด้วยกัน
     นายศรัทธา  ทองคำ  นายอำเภอเมืองกระบี่  กล่าวว่า กิจกรรมสภากาแฟสัญจร อำเภอเมืองกระบี่  พบปะสนทนา ยามเช้า “จิบกาแฟ แชร์ความคิด มิตรสัมพันธ์ สานฝันเมืองกระบี่”  เป็นการเชิญส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองกระบี่  ให้ได้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการ อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีความใกล้ชิด ผูกพัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานเกิดความราบรื่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร  จะมีหน่วยงานต่างๆ สลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4  ประจำปีงบประมาณ 2563  มีองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยเป็นเจ้าภาพ  โดยในวันนี้  มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม  อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายปกครองท้องที่ สื่อมวลชน องค์กรต่างๆ และภาคเอกชน เข้าร่วม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
   โดยโครงการ สภากาแฟสัญจร อำเภอเมืองกระบี่ ได้เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ  2561 ปีปัจจุบันจะมีการสัญจรหมุนเวียนกันไปเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 7:00 น - 9:00 น

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น