คลิป-โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) นราธิวาสจัดงานวันเด็กล่วงหน้า

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) นราธิวาสจัดงานวันเด็กล่วงหน้า

วันที่ 10 ม.ค.63 นายกามารูเด็ง อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กล่วงหน้า ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ล่วงหน้าให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ที่หน่วยงานราชการต่างๆ จะจัดขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ที่จะถึงนี้ โดยบรรยากาศในงานเมื่อวานนี้ (10 ม.ค.) มี นักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ล่วงหน้าในครั้งนี้ เพื่อให้บรรดาเด็กๆ ร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนและเด็กนักเรียนพิเศษ การตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกม แจกขนม ไอศกรีม การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกรางวัลต่างๆ จากผู้ใหญ่ใจดี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนสิ่งของในการจัดกิจกรรม
นายกามารูเด็ง อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้พัฒนาความรู้ ความคิด และสนับสนุนความกล้าในการแสดงออก รวมทั้งส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกันในหมู่คณะอย่างกลมเกลียวและสมานฉันท์ เพื่อเติบโตเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะเยาวชนทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ เพื่อจะได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ต่อไป

  รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือได้อ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น