About

Header Ads

กระบี่คัดกรอง11เที่ยวบินจีน เผยเมืองกวางโจว คือพื้นที่เสี่ยงสุดท้ายเพิ่มแพทย์เตรียมพร้อม

กระบี่คัดกรอง11เที่ยวบินจีน เผยเมืองกวางโจว คือพื้นที่เสี่ยงสุดท้ายเพิ่มแพทย์เตรียมพร้อม

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563  ทันตแพทย์ วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดแถลงข่าวเรื่องเชื้อโรคปอดอักเสพจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า ว่าจังหวัดกระบี่มีมาตรการเพิ่มเติม 3 มาตรการใหญ่คือ จะมีการคัดกรองเที่ยวบินที่มาจากประเทศจีน 11 เที่ยวบิน ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง จะมีการเพิ่มจำนวนแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่จะช่วยในการคัดกรองเฝ้าระวังให้การรักษา ในกรณีที่มีไข้อย่างเพียงพอ และจะมีการเครื่องเทอร์โทสแกนเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ที่มาจาประเทศจีน ทั้งขาเข้าและขาออกอย่างต่อเนื่อง จึงขอฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปและนักท่องเที่ยว ว่าจังหวัดกระบี่มีความเชื่อมั่นกับขบวนการเฝ้าระวังควบคุมโรคดังกล่าว ประชาชนและนักท่องเที่ยวควรรับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อนๆ เพื่อลดความความเสี่ยงจากการติดต่อของเชื้อโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่า
 ซึ่งจังหวัดกระบี่จะเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีนส่วนกรณีที่มีการกักตัวหญิงชายจีนนั้นไม่พบว่าติดเชื้อโรคดังกล่าวและได้กลับไปยังที่พักแล้วส่วนการส่งเข้าห้องแล็บนั้นไม่มี การที่จะนำผู้ป่วยส่งเข้าห้องแล็บปฏิบัติการณ์ในการตรวจโรคเชื้อโคโรน่าได้  ผู้ป่วยจะต้องมีไข้เกิน 38 องศา มีอาการร่วมของลักษณะทางเดินหายใจเช่น มีน้ำมูก ไอ จาม และต้องมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งพื้นที่เสี่ยงครั้งแรกคือ เมืองอู่ฮั้น แต่ขณะนี้ได้ขยายเป็นพื้นที่เสี่ยง 11 เมือง จาประเทศจีน พื้นที่เสี่ยงสุดท้ายคือเมืองกวางโจ แต่ถ้ามามีไข้แบบ ไอ จามเฉยๆ แต่ถ้าไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงจะไม่มีการควบคุม จะรักษาตามปกติๆไป นี้เป็นไคทีเรียที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
ทันตแพทย์ วสิน กล่าวต่อไปว่าส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาจากเมืองอู่ฮั่น บินตรงมายังจังหวัดกระบี่ 2 เที่ยวบิน ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องโยใช้มาตรการเชิงรุก ประสานกับโรงแรมที่เขาพักและประสานกับไกด์ ในกรณีที่เขามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้แจ้งทางโรงแรมและแจ้งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ หรือโรงพยาบาลจังหวัด แล้วจะไปนำเขามายังโรงพยาบาลเข้าสู่ห้องกักโรค แล้วมีการตรวจให้การรักษาตามปกติ ซึ่งโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งมีห้องกักโรคเรียกว่า ห้องแน็คกทีฟเพรชเชอร์ หรือห้องแรงดันเชิงลบสำหรับดูแล มียา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือต่างๆเตรียมความพร้อมไว้แล้วที่จะดูแลในกลุ่มนี้ ...
กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น