มนร.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

มนร.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU พัฒนาผลิตมะพร้าวชายแดนใต้ สู่อุตสาหกรรม เพิ่มรายได้ให้กับชาวสวน

วันที่ 21ธ.ค.62 ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสศรีนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทำพิธีลงนามลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เขต 8 ร่วมลงนาม MOU จากการที่บริษัทเทพผดุงมะพร้าวได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร​ในการผลิตต้นกล้ามะพร้าวที่มีคุณภาพโดยผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรจำนวนกว่า​ 6000 ต้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บริษัทเทพผดุงมะพร้าว มีความต้องการผลมะพร้าวเป็นจำนวนมากในการเข้าโรงงานการผลิต​ ซึ่งในขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการนำมะพร้าวเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม​ ทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นอีกหน่วยงานที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่และเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะร่วมกันในการขยายเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะพร้าวให้มีผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องพัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกรมีความเข้าใจเข้าถึงกระบวนการในการปลูกมะพร้าวพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ยกระดับมะพร้าวเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี การพัฒนาการผลิตมะพร้าวชายแดนใต้อุตสาหกรรมถือเป็นมติร่วมกันในการที่จะพัฒนาการผลิตมะพร้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีปริมาณและคุณภาพตามโรงงานอุตสาหกรรมต้องการและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยโดยทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวได้นำพันธุ์มะพร้าวจำน​วน​ 2500​ ต้นมอบให้ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จำน​วน​ 800​ ต้น​ปลูกในพื้นที่แปลงสาธิตของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในเนื้อที่​ 10​ ไร่​นอกจากนี้ทางบริษัทได้นำพันธุ์มะพร้าวมอบให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการในการผลิตมะพร้าว​ เพื่อนำไปปลูกในแปลงเกษตรของเกษตรกรต่อไป

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น