สตูล จัดกิจกรรม "มำบังนครา เมืองเก่าสตูล"

สตูล จัดกิจกรรม "มำบังนครา เมืองเก่าสตูล" เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า
         วันที่ 17 ธ.ค.62 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ "มำบังนครา เมืองเก่าสตูล" ขึ้น ณ บริเวณพื้นที่เมืองเก่าสตูล โดยนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และผู้สนใจกว่า 50 คน ชมเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเมืองเก่าสตูลโดยรถราง เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำคุณค่าความสำคัญเมืองเก่าสตูล แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสู่สาธารณะชน
         สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ สร้างสรรค์เพื่อเปิดมุมมองการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในเมืองเก่าสตูล ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ มีความโดดเด่นในความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม และการนำชมเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเมืองเก่าสตูลโดยรถรางในครั้งนี้ นำโดยนางสาวศมานนท์ พฤกษ์พิเนต เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว และนำคณะไปยังสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวท้องถิ่น รวมทั้งศิลปะ และสถาปัตยกรรม เช่น มัสยิดมำบัง ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง บ้านพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ บ้านขุนพูนพานิช สมาคมจงหัว อาคารเก่าแก่และมีเอกลักษณ์ ที่สะท้อนคุณค่าของเมืองเก่าสตูล รวมทั้งแวะชมสตูลสตรีทอาร์ท ที่กำลังเป็นที่สนใจและนิยมมาเยือนของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
         ทั้งนี้ที่ลานวัฒนธรรม (หน้าคฤหาสน์กูเด็น) ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าว "เปิดตัวเมืองเก่าสตูล" โดยนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ผู้แทนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูล และ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "มำบังนครา เมืองเก่าสตูล" เพื่อเปิดตัวเมืองเก่าสตูล ที่ได้มีการศึกษาสืบค้นเรื่องราวและคุณค่าต่าง ๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และกำลังจะมีการดำเนินการตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาในบริเวณเมืองเก่าสตูล ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น