คลิป-อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จัดประชุมคณะกรรมการฯ

นราธิวาส อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติฯ ครั้งที่ 1/2563 (Protected Area Committe : PAC )

วันที่ 26 ธ.ค.62 ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (Protected Area Committe : PAC )  ครั้งที่ 1/63 วัตถุประสงค์ ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการสร้างเครือข่าย ในการร่วมบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง รวมไปถึงการร่วมแก้ปัญหา ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และพัฒนาอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยงไปสู่ความยั่งยืน ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว- เขาตันหยงตำรวจ ทหาร  ปลัดประจำตำบลกะลุวอเหนือ และผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ จากมติประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินแผนยุทธการเชิงรุก บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดบริเวณอุทยานแห่งชาติฯ ฟื้นฟูสภาพป่า โดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า คอยตรวจตรารายงานการบุกรุกแผ้วถางป่า และการเผาป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันผืนป่า คอยเป็นหูเป็นตา รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการกระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ เพื่อนำแนวคิดต่างๆจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ไปปรับปรุงพัฒนาแผนงานป้องกันปราบปราม ฟื้นฟูผืนป่าเขตอุทยานฯ ให้คงความสมบูรณ์ ยั่งยืนสืบต่อไป 
 ทางตัวแทนอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง เปิดเผย อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฯ  นั่นคือ ขยะ จากนักท่องเที่ยว โดยทางอุทยานแห่งชาติฯ จะมีการกำหนด กฎข้อบังคับ การงดใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  ไม่ให้นำถุง และกล่องโฟม เข้ามายังบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ และมีคำสั่งให้ร้านค้ารอบบริเวณ ร้านสะดวกซื้อ งดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ด้วยอุทยานแห่งชาติฯ บางแห่งในเขตจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการไปแล้ว และได้ผลดีต่อกลับมา เรื่องการกำจัดขยะ ต้องอาศัยความร่วมมือ จากนักท่องเที่ยว ให้มีจิตสำนึก ในด้านการรักษาความสะอาด เพื่อนแหล่งท่องเที่ยวให้ดูสะอาดหูสะอาดตาเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวต่อไป
ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น