นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งเดือนธันวาคม ถวายพระราชกุศล


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งเดือนธันวาคม ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  5 ธันวาคม น้อมใจภักดิ์  
  12 ธ.ค 62 นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  เป็นประจำทุกเดือนเพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย อีกทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
 ทั้งนี้ตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2562 นี้ การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  5 ธันวาคม น้อมใจภักดิ์      รำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 สำหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ในครั้งต่อไป จะมีขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 18 ธันวาคม ณ ห้องโถงเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส วันที่ 19 ธันวาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก วันที่ 23 ธันวาคม ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน ร.9 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส และวันที่ 26 ธันวาคม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอยี่งอ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์   073-514712
                                                   
ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น