อบต.ไสไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้ามัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายภูษิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และกลุ่ม มวลชน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ เส้นทางสายหลักทางไปอำเภออ่าวลึก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย
นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้รับแจ้งจากจังหวัดกระบี่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดปรางค์พระมหาธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบป้ายโฆษณา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางไปอำเภออ่าวลึก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น