กระบี่เข้ม7วันอันตราย! เปิดศูนย์ร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

27 ธันวาคม 2562 ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงจังหวัดกระบี่ สามแยกปากทางเข้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลบปีใหม่ 2563 จังหวัดกระบี่ และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 
โดยจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติมาอย่าวงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ได้ควบคุมเข้มข้นวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร โดยมีนายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคม มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งสำนักงานแขวงการทางจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และภาคีเครื่องข่ายทุกภาคส่วน ตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ ทั้งทางบกและทะเล
โดย พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 1 แสนคน 
กระบี่เข้ม7วันอันตราย! เปิดศูนย์ร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ซึ่งจังหวัดกระบี่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาและเป็นทางผ่านจำนวนมาก ทำให้ปริมาณคนและปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ทำให้อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดกระบี่มีมากขึ้นเช่นกัน กิจกรรมวันนี้เป็นพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนภาคีเครือข่าย ร่วมกันรับผิดชอบความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น