คลิป-นราธิวาส เปิดแล้ว!ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

นราธิวาส เปิดแล้ว!!ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จุดตรวจบ้านปลักปลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายประชารัฐร่วมใจของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันในการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน เน้นการตรวจจับ ป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และประชาชนใช้รถ ใช้ถนน เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้แม้จะมีการรณรงค์กันมาก แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีสถิติเพิ่มสูงขึ้น ทุกคนต้องช่วยกันทำอย่างไรให้ลดอุบัติเหตุ ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวผู้ขับขี่ด้วย เช่น การดื่มสุรา ต้อง ช่วยกันแก้ไขปัญหาในภาพรวม ทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้รถ ใช้ถนน อย่างไรก็ตามเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติงานของทุกคนในวันนี้ ซึ่งเชื่อว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะลดลงสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งหมด 27 จุด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกว่า 350 คน ซึ่งเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการและภาคประชาชน โดยบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน พาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น ซึ่งได้กำหนดช่วงการรณรงค์ฯ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563

ข่าว/ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น