คลิป-ผวจ.นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินแล้ว 5 อำเภอ

ผวจ.นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินแล้ว 5 อำเภอ ทหาร และ อส. ช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของหนีน้ำท่วมขัง หลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ผวจ.นราธิวาสประกาศเขตภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินแล้ว 5 อำเภอ ขณะที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อพยพผู้ประสบอุทกภัยริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกแล้ว ประกอบด้วย อำเภอแว้ง  อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ และอำเภอรือเสาะ หลังน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด และต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่มีสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้มีการติดตามฐานข้อมูลรายครัวเรือนเพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งการอพยพประชาชนออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และการแจกจ่ายถุงยังชีพที่จะมีการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด 
ส่วนสถานการณ์ที่อำเภอสุไหงโก-ลกได้มอบหมายนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ให้ติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำโก-ลก โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้เปิดศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทองไว้พร้อมรองรับผู้ประสบอุทกภัยริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกแล้ว
 ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 สั่งการให้ พ.ต.สุกฤษฐ์ กาญจนคลอด รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของอพยพหนีน้ำที่มาเร็วกว่ารอบที่ผ่านมา เนื่องจากเริ่มล้นตลิ่งสูงประมาณ  50 เซนติเมตร ซึ่งอำเภอสุไหงโกลกเป็นอำเภอที่รับน้ำจากอำเภอแว้งละอำเภอสุคิริน 
               ทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่ามาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนราธิวาส จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุทกภัยให้กับประชาชนได้

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น