คลิป-นราธิวาสมีผู้ประสบภัย14,530 ครัวเรือน 63,040 คน เสียชีวิต 1 ราย

จังหวัดนราธิวาสมีผู้ประสบภัย14,530 ครัวเรือน 63,040 คน เสียชีวิต 1 ราย ส่วนอำเภอสุไหงโก-ลกเสนอเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายอำเภอ ทั้งนี้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินแล้ว 5 อำเภอ คือ อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ และอำเภอรือเสาะ โดยมีผู้ประสบภัย 14,530 ครัวเรือน 63,040 คน เสียชีวิต 1 รายอายุ12ปี เหตุเกิดจากต้นไม้ล้มทับ บาเจ็บ 2ราย อพยพชาวบ้าน อำเภอสุคิริน 120 คน 55ครัวเรือน โดยย้ายไปอยู่บนถนนและบ้านญาติ อำเภอแว้ง 118 คน 40 ครัวเรือน โดยไปพักอาศัยที่ร้านค้าประชารัฐ ต.ฆอเลาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่4 ต.ฆอเลาะ ศาลาเอนกประสงค์ ต.โละจูด อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวย 35 ครัวเรือน รวม 93คน อพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล 4
 ด้านนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลกได้เสนอขอประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ พร้อมระบุสาระสำคัญของการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คือ การประกาศเขตพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือจากสาธารณภัยตามระเบียบของภาครัฐที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในด้านการช่วยเหลือด้านต่างๆที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งหากมีพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมก็จะมีการเสนอเพิ่มเติมอีกครั้ง

ด้านบ้านลันตูปันยัง ต.ปาเสมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระดับน้ำความสูงในฝั่งมาเลเซียประมาณเกือบ 50 -80 เซนติเมตร

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น