เดิน-วิ่ง ครบรอบ 100 ปี จากโรงเรียนวัดบ่อพอ สู่ โรงเรียนวัดธรรมาวุธฯ จ.กระบี่

เดิน-วิ่ง ครบรอบ 100 ปี จากโรงเรียนวัดบ่อพอ สู่ โรงเรียนวัดธรรมาวุธฯ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

วันนี้ (29 ธันวาคม 2562) เวลา 06.00 น. ที่โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม นายไพรัตน์  ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ครบรอบ 100 ปี จากโรงเรียนวัดบ่อพอ สู่ โรงเรียนวัดธรรมาวุธฯ โดยมีนายสมโภชน์ บุตรเผียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย นายดำรัส ประทีป ณ ถลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดธรรมาวุธ ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน สื่อมวลชน นักวิ่งจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและแขกผู้มีเกียรติ กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

สำหรับ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 100 ปี ธรรมาวุธฯ  จัดขึ้นโดยความตั้งใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนที่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เพื่อหารายได้เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดธรรมาวุธฯ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ การก่อตั้งโรงเรียนวัดบ่อพอ สู่โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม โดยมีการแข่งขันในระยะทาง Fun Run 5 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศของชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาคกลางวันทำบุญ เลี้ยงพระ และภาคกลางคืน ชมการแสดงมโนราห์ พิธีมุทิตาจิตคุณครูอาวุโส พร้อมชมการแสดงจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

ทั้งนี้โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2462  เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ่อพอ มีนายกลิ่น ศรีชาย เป็นครูใหญ่คนแรก ได้อาศัยสโมสรเสือป่าเป็นสถานที่เรียน ต่อมาให้ปี พ.ศ.2490 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากสโมสรเสือป่ามาเรียนที่อาคารเรียนใหม่และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดบ่อพอ เป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลปกาสัย 1 และเมื่อปี พ.ศ 2506 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง จากโรงเรียนประชาบาล ตำบลปกาสัย 1 เป็นโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ตามชื่อวัดธรรมาวุธสรณาราม (หรือวัดคลองเสียด) จนถึงปัจจุบัน โดยมี นายจรูญ แสนพันตรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น