คลิป-การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส kick off พร้อมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 1

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส kick off พร้อมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
         
 ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยาง ประกันรายได้ให้กับชาวสวนยางและเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มเเข็งให้แก่ชาวสวนยาง ซึ่งชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 1 ต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่สวนยางก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมให้โอกาสชาวสวนยางแจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้  มีสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปและเปิดกรีดแล้ว  กำหนดไม่เกิน 25 ไร่ /ราย กำหนดจ่ายเงินทั้งหมด 3 งวด งวดแรก 1-15 พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 2 1-15 มกราคม 2562 งวดที่ 3 1-15 มีนาคม 2562  โดยประกันรายได้ 3 ชนิดยางคือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก น้ำยางสด 57 บาท/กก ยางก้อนถ้วย 23 บาท/กก

        ด้าน นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานพิธีเปิดโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพร้อมด้วยนายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสและเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
       นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคายางได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ประมาณ ปี 2554 ตามการชลอตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปทานยางของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่เริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจนเกิดอุปทานส่วนเกิน และแม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะได้ติดตามสถานการณืตลาดและราคายาง รวมทั้งออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำมาเป็นระยะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่รายได้ของเกษตรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรจะได้รับ
นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรชาวสวนยาง ในกรณีราคายางตกต่ำ เพื่อประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่1 วันแรกประเดิมจำนวน 939 ราย เนื้อที่ 11,341.6025 ไร่ จากผู้ลงทะเบียน ทั้ง13อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 42,004 ราย เนื้อที่ 490,067.9200 ไร่
        เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นออนไลน์ ที่ http://www.rubber.co.th/gir/index/ หรือติดต่อ กยท.สาขาที่สวนยางตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น