มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในกิจกรรม เดิน- วิ่ง เพื่อการกุศล “ก้าวเพื่อลูกตาดีกา”

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในกิจกรรม เดิน- วิ่ง เพื่อการกุศล “ก้าวเพื่อลูกตาดีกา” ทื่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
       ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
พลตรีเกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรม เดิน- วิ่ง เพื่อการกุศล “ก้าวเพื่อลูกตาดีกา” จำนวน 100 เครื่อง ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายกเทศมนตรีรือเสาะ ปลัดอาวุโสรือเสาะ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) หรือ โรงเรียนตาดีกา เป็นโรงเรียนสอนจริยธรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล ซึ่งมีโรงเรียนตาดีกาทั้งหมด 2,083 แห่ง เปิดสอนเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุระหว่าง 5-12 ปี ซึ่งมีการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์  ส่วนมากเปิดสอนในชุมชนหรือมัสยิดที่เยาวชนในพื้นที่เดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวก 

       สำหรับกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล “ก้าวเพื่อลูกตาดีกา” จัดขึ้นโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะร่วมกับชมรมตาดีกาอำเภอรือเสาะ และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น และนำรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  สนับสนุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง มอบให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพด้านเทคโนโลยีของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติสืบต่อไป
                                                 
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น