คลิป-สตูลเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเล

เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
          ที่ท่าเทียบเรือปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล โดยมีนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายแพทย์สาธารณสุขสตูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล  นายอำเภอละงู หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ทหารเรือ อาสาสมัครกู้ชีพกูภัยในจังหวัดสตูล  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดมากมาย โดยเฉพาะในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเล การเกิดอุบัติภัยทางทะเลอาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ หากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
         นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การเตรียมการด้านความปลอดภัยทางน้ำของหน่วยงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลตลอดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเล ประจำปี พ.ศ.2563
        ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมด้วยมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่วมสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการรับมือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยตลอดการตรวจเยี่ยมและจัดกิจกรรมมีเรือตรวจการ และเรือปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจลาดตะเวนตลอดน่านน้ำ ท่าเทียบเรือปากบาราด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น