เจ้าท่ากระบี่ คุมเข้มวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง

เจ้าท่ากระบี่ คุมเข้มวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ ตลอด 24 ชม.

นาวาตรีชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ออกมาร่วมกิจกรรมตามแหล่งน้ำ ลำคลอง และทะเลเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางเดินเรือคับคั่ง อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ สำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรทางน้ำ และความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยผู้ประกอบการ ผู้ใช้เรือ จะต้องมีการระบุจำนวนความสามารถในการรับน้ำหนักไว้ให้ปรากฏชัดเจน มีเสื้อชูชีพที่พร้อมใช้งานได้ทันที ตามาตรฐานกำหนด ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดบริเวณท่าเทียบเรือ ทางขึ้นลง มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตลอด 24 ชม.ไม่ให้รับน้ำหนักเกิน ขณะเดียวกันต้องมีการตรวจสภาพความพร้อมของเรือ เครื่องจักรเรือ ให้สมบูรณ์พร้อม มีอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือ
ดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที 

สำหรับการแล่นเรือสวนกันต้องลดความเร็วของเรือลง เพื่อความปลอดภัยจากคลื่นเรือ จัดที่นั่งให้ผู้โดยสารให้เหมาะสม ห้ามดื่มสุราหรือของเสพติดมึนเมาบนเรืออย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ และต้องระมัดระวังในระหว่างการขึ้นลงเรือ หากว่าเรือเอียง หรือเรือโคลงอย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่งให้มั่น และมีความระมัดระวังตลอดเวลาของการโดยสารเรือ เพื่อความสุขและความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง 2562 ...
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง  รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น