สตูลจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "ปลูกป่า ปลูกต้นไม้"

สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "ปลูกป่า ปลูกต้นไม้" 1,000 ต้น

         วันนี้ 21 พ.ย. 2562 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "ปลูกป่า ปลูกต้นไม้" โดยมี นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน เยาวชน และผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านห้วยเยี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
         นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "ปลูกป่า ปลูกต้นไม้" จำนวน 1,000 ต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง
            สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “ปลูกป่า ปลูกต้นไม้” ในครั้งนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น