กระบี่พร้อมใจร่วมพิธีเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

กระบี่พร้อมใจร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้(14 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกร จำนวน 67 หน่วยงาน วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
คณะรัฐมนตรีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระองค์ ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบังคบเมฆให้เกิดฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่จะขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลิดจน พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ ในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย และพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการ ฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการ อเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ

ในโอกาสนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฝนหลวง หลักการ และวิธีการทำฝนหลวง พร้อมพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้ด้วยเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น