นราธิวาส พร้อมจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดนราธิวาส พร้อมจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะนี้มียอดผู้สมัครเกินเป้ากว่า 4,000 คน
           นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -  วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดนราธิวาสได้มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการดังกล่าว และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 4,000 คน ซึ่งจะนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ประพฤติดีฐานะยากจน
          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 ประเภท แบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ คือ อายุ 29 ปีลงมา / อายุ 30 -  39 ปี / อายุ 40 - 49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป
         สำหรับเส้นทางการแข่งขันในประเภท Fun Run เริ่มต้นจาก อบจ. นราธิวาส ไปตามถนนศูนย์ราชการ ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนถึงสี่แยกอีซูซุเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุริยะประดิษฐ์ ถึงโครงการชลประทานนราธิวาส ไปยังจุดกลับตัว ไปตามเส้นทางเดิม สิ้นสุดที่ อบจ.นราธิวาส สำหรับเส้นทางของมินิฮาล์ฟมาราธอน ใช้เส้นทางเดียวกัน แต่จะวิ่งต่อไปจนถึงแยก กศน. แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนบายพาส ผ่านเทศบาลเมืองนราธิวาส วิ่งตรงไปจนถึงสี่แยกบือตง และกลับตัวไปตามเส้นทางเดิม โดยเส้นชัยอยู่ที่ อบจ.นราธิวาส เช่นกัน
         รางวัลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภทๆละ 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รับถ้วยรางวัล นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัล รวมทั้งมีถ้วยรางวัล Overall ชายและหญิง และผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัล 

        ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมได้ทาง www.narathiwatpao.go.th และควรเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน                        ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น