ปาฏิหาริย์ เส้นเกศาแปรเป็นพระธาตุ!! จิตอันทรงพลัง พระอาจารย์ชัย วัดบางโทง

วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เดิมชื่อ วัดบางโทง เมื่อปีพุทธศักราช 2545   พระครูไพศาลพัฒนานุยุต (พระอาจารย์ชัย) ได้เข้ามาบูรณะและพัฒนา 

     พระครูปลัดพิศาล ปุรินทโก (พระอาจารย์ชัย) เดิมชื่อ สมชัย นามสกุล แก้วมา เกิด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ บ้านทุ่งสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บิดา ชื่อ นายไข่ นามสกุล แก้วมา มารดา ชื่อ นางเนียบ นามสกุล แก้วมา พี่น้อง ๗ คน ชาย ๔ คน หญิง ๓ คน
๑. นายสมหมาย เสียชีวิตตั้งแต่ อายุได้ ๗ ปี  ๒. นายสมบัติ แก้วมา  ๓. นายสมพร แก้วมา   ๔. นางสมทรง

 ๕. พระอาจารย์ชัย (สมชัย แก้วมา)   ๖. นางเหมีย   ๗. เสียชีวิตตั้งแต่แรกคลอด
  สมชัย แก้วมา  ได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี พระราชสุตกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้บรรพชาอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อบรรพชาเป็นสามเณร ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สอบได้นักธรรมชั้นตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นได้ลาสิกขาบทในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้อุปสมบทอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ วัดคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีพระครูอาทรสังวรกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างบรรพชา
***วัตถุมงคลพระอาจารย์ชัย กับปาฏิหาริย์ที่ปรากฏ เส้นเกศาแปรเป็นพระธาตุ!! จิตอันทรงพลัง พระอาจารย์ชัย วัดบางโทง***
ซึ่งวันที่ปลุกเสกจันทร์ซ้อนจันทร์ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
ตรงกับวันจันทร์ “จันทร์เพ็ญตรงกับวันจันทร์” 
พระจันทร์ ถือเป็นดาวแห่งเสน่ห์และเงินตรา เป็นเทพที่มีทรัพย์สินมากมายจันทร์ซ้อนจันทร์ ที่ตรงกับลอยกระทงซึ่งไม่รู้อีกกี่ปี จึงจะหาฤกษ์นี้ได้ เพื่อเป็นมงคล

**หลังจากการประกอบพิธีเกศาที่กลายเป็นลักษณะแก้วกลมสีทองของพระอาจารย์ชัย วัดบางโทง ภาพนี้เป็นภาพพระธาตุที่ชัดเจนงดงามมากเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเกศาสามารถแปรสภาพเป็นพระธาตุได้จริง คุณของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หาประมาณมิได้ เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง


ติดตามเรื่องราวของ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กับทีมงาน กระแสใต้ กับเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น