About

Header Ads

ปาฏิหาริย์ เส้นเกศาแปรเป็นพระธาตุ!! จิตอันทรงพลัง พระอาจารย์ชัย วัดบางโทง

วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เดิมชื่อ วัดบางโทง เมื่อปีพุทธศักราช 2545   พระครูไพศาลพัฒนานุยุต (พระอาจารย์ชัย) ได้เข้ามาบูรณะและพัฒนา 

     พระครูปลัดพิศาล ปุรินทโก (พระอาจารย์ชัย) เดิมชื่อ สมชัย นามสกุล แก้วมา เกิด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ บ้านทุ่งสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บิดา ชื่อ นายไข่ นามสกุล แก้วมา มารดา ชื่อ นางเนียบ นามสกุล แก้วมา พี่น้อง ๗ คน ชาย ๔ คน หญิง ๓ คน
๑. นายสมหมาย เสียชีวิตตั้งแต่ อายุได้ ๗ ปี  ๒. นายสมบัติ แก้วมา  ๓. นายสมพร แก้วมา   ๔. นางสมทรง

 ๕. พระอาจารย์ชัย (สมชัย แก้วมา)   ๖. นางเหมีย   ๗. เสียชีวิตตั้งแต่แรกคลอด
  สมชัย แก้วมา  ได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี พระราชสุตกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้บรรพชาอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อบรรพชาเป็นสามเณร ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สอบได้นักธรรมชั้นตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นได้ลาสิกขาบทในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้อุปสมบทอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ วัดคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีพระครูอาทรสังวรกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างบรรพชา
***วัตถุมงคลพระอาจารย์ชัย กับปาฏิหาริย์ที่ปรากฏ เส้นเกศาแปรเป็นพระธาตุ!! จิตอันทรงพลัง พระอาจารย์ชัย วัดบางโทง***
ซึ่งวันที่ปลุกเสกจันทร์ซ้อนจันทร์ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
ตรงกับวันจันทร์ “จันทร์เพ็ญตรงกับวันจันทร์” 
พระจันทร์ ถือเป็นดาวแห่งเสน่ห์และเงินตรา เป็นเทพที่มีทรัพย์สินมากมายจันทร์ซ้อนจันทร์ ที่ตรงกับลอยกระทงซึ่งไม่รู้อีกกี่ปี จึงจะหาฤกษ์นี้ได้ เพื่อเป็นมงคล

**หลังจากการประกอบพิธีเกศาที่กลายเป็นลักษณะแก้วกลมสีทองของพระอาจารย์ชัย วัดบางโทง ภาพนี้เป็นภาพพระธาตุที่ชัดเจนงดงามมากเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเกศาสามารถแปรสภาพเป็นพระธาตุได้จริง คุณของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หาประมาณมิได้ เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง


ติดตามเรื่องราวของ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กับทีมงาน กระแสใต้ กับเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น