นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 ที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE

นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 ที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนราธิวาส มาร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
       
วันนี้ 5 พ.ย.62 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส  เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตให้แก่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์และ รพ.สุไหงโกลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย ร่วมทั้งผู้ที่ได้ผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงขึ้น
          โดยในครั้งนี้ มีเหล่าบรรดานักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 ที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนราธิวาส มาร่วมบริจาคโลหิตกว่า 100 คน  ส่วนใหญ่ตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการทำบุญ ทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
 สำหรับตารางการบริจาคโลหิตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีดังนี้  โดยรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป   วันที่ (6 พ.ย.62 ) มีการออกหน่วยบริจาคโลหิตฯ ณ อาคารสวนรื่นอรุณ       อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
          วันที่( 7 พ.ย.62) ณ อาคารเรียนรวมสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส   วันที่ ( 14 พ.ย.62) ณ หอประชุมโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

          วันที่ ( 19 พ.ย.62) ณ หอประชุมอำเภอระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  วันที่ ( 21 พ.ย.62) ณ หอประชุมอำเภอแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส วันที่ ( 26 พ.ย.62) ณ หอประชุมอำเภอศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ  จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น