อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับอบต.ไสไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์


อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน รอบบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ในกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน รอบบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่อำเภอเมืองกระบี่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ และเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองกระบี่ และประชาชน กว่า 300 คน เข้าร่วม
พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ได้กล่าวปฏิญาณ“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการแสดงสัญลักษณ์ อย่างพร้อมเพียงกัน จากนั้นได้แยกย้ายกันเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณโดยรอบมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านศาสนา ด้านวรรณคดี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ด้านการศึกษาศิลปวิทยาและด้านโหราศาสตร์ อันส่งผลต่อความสร้างสรรค์ชาติไทยให้วัฒนาถาวรสืบมาจนถึงปัจจุบัน และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ

----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น