คุมเข้มด่านแนวชายแดน ไทย มาเลเซีย

คุมเข้มด่านแนวชายแดน ไทย   มาเลเซีย พร้อมจัดระเบียบแนวพื้นที่ชายแดน


วันนี้ 30 ต.ค.62 ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายจักกฤช อุเทนสุต นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรพร้อมกองกำลังผสมทำการตรวจสอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก ตามด่านพรมแดนอย่างเข้มงวด โดยให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนทั้งหนังสือเดินทางเปรียบเทียบกับตัวบุคคลที่เดินทางผ่านด่านจริง อีกทั้งให้มีการเข้มงวด ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 โดยให้ทุกฝ่ายเข้มงวดและมีมาตรการป้องกันก่อนเหตุจะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง รวมทั้งเป็นการสกัดกั้นสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด โดยเน้นวัตถุต้องสงสัยและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่จะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของประชาชน ขณะที่บรรยากาศบริเวณด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก วันนี้มีประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับไปยังประเทศมาเลเซีย และเข้ามาในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เข้าใจมาตรการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
ทางด้านนายจักกฤช อุเทนสุต นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงช่องทางของคนเดินในการตรวจค้นสัมภาระอย่างเข้มงวด และตรงช่องรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งทางด่านได้แจ้งให้กับผู้โดยสารที่เข้า-ออก เป็นประจำให้ทราบแล้วว่าเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจค้นอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งจากการตรวจสินค้าส่วนใหญ่ที่พบคือของผิดกฎหมายเล็กน้อย อาทิ ยาเสพติดประเภทน้ำกระท่อม ที่วัยรุ่นจากประเทศมาเลเซียพกติดตัวมา โดยทางเราได้ยึดและอายัดไว้เพื่อนำไปทำลายต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลับลอบขนสินค้าหนีภาษี การลักลอบขนสินค้าเกษตรที่รัฐบาลควบคุม จำนวน 23 รายการ ตลอดจนที่สำคัญเพื่อป้องกันการลับลอบขนย้ายวัตถุระเบิด รวมทั้งผู้ก่อเหตุรุนแรงที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ในประเทศไทย โดยมีมาตรการดูแลพื้นที่ชายแดน ไทย-มาเลเซีย ดังนี้ เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานหญิง สนับสนุนด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบบุคคล เฝ้าระวังผู้ที่ผ่าน เข้า-ออก เพื่อป้องกันสกัดกั้นบุคคลต้องสงสัยเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น