คลิป-นราธิวาสจัดพิธี วันตำรวจ พร้อมยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เจ้าหน้าที่ตำรวจนราธิวาส ร่วมปฏิญาณตน สงบนิ่งผู้วายชนม์ ดุอาร์ขอพร พร้อมยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้า สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซะ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีวันตำรวจ โดยมี พ.ต.ท.รื่น แก้วสุกใส รองผกก.ป.สภ.เมืองนราธิวาส พ.ต.ท.อดิเรก  พันธ์ใย รองผกก.สอบสวน สภ.เมืองนราธิวาสตลอดจนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
         ในการนี้ พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซะผกก.สภ.เมืองนราธิวาส ได้อ่านสารของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2562โดยในวันนี้มีการถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มี ผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ และสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน สังคม และประเทศชาติ มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ และการดุอาร์ขอพรทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งการยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อเป็นการไว้อาลัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          สำหรับวันตำรวจนั้น ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี และถือเป็นวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจ ซึ่งทุกนายต้องพึงระลึกเสมอว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจที่สำคัญสูงสุดคือการพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้อง ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของตำรวจเพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา
                                                 
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น