กิจกรรมด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษ ระหว่างประเทศไทยกับมาเลย์เซีย

กิจกรรมด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษ ระหว่างประเทศไทยกับมาเลย์เซีย

        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดกิจกรรม"ความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษ ร่วมกันโดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาทั้งสองประเทศ
       นาย พิศิฎฐ์ สุรวัลลภ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และคณะนักศึกษาและนักเรียนจาก  Univetsity  Sains Malaysia รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  นำคณะโดย  อาจารย์  Mohd  Shahrul Imran BinAbdulloh  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามลายู  ได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภาษามลายูและภาษาอ้งกฤษและได้จัดกิกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของการสื่อสารทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
       นอกจากนี้ทางด้านมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังสื่อถึงวิถีชีวิต  วัฒนธรรม ความเชื่อ..ที่หลากหลายรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสให้คณะอาจารย์และนักศึกษาUniversityDains  Malaysia  ได้นำความรู้ของการจัดกิจกรรม ครั้งนี้รวมถึงประสบการณ์ไปพัฒนาการศึกษาด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น