ถอดบทเรียน การขับเคลื่อน “โครงการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน-ชุมชน

ถอดบทเรียน การขับเคลื่อน “โครงการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด” โดยใช้ชุมชนหมู่บ้านเป็นฐาน/เป็นศูนย์กลาง (CBTx)
   
 วันที่ 7 ก.ย.62 เวลา 09.00 – 12.00 น.  พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว จ.กระบี่ พร้อมทีมงานภาคีเครือข่าย ตามคำสั่ง ศป.ปส.อ.คลองท่อม ที่ ๒๔๗/๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน ณ ห้องประชุม สสอ.คลองท่อม โดยมีนายอนันต์ ลู่เกียง สสอ.คลองท่อม ทำหน้าที่ประธาน โดยมีผู้ร่วมถอดบทเรียน ได้แก่ 
     ผู้แทน ปปส.ภาค 8, ผู้แทน สสจ.กระบี่, ผญบ.และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบ่อม่วง-บ้านคลองไคร, ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งครกและคณะ, ผู้แทน รพ.สต.บ้านทรายขาว, คณะทำงาน สสอ.คลองท่อม, ผู้แทน อสม.บ้านคลองไคร ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
     ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการฯของ บ้านบ่อม่วง และ บ้านคลองไคร เกี่ยวกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ ระหว่างดำเนินโครงการฯ และการขยายผลต่อไปในอนาคต โดยที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านนำร่องของ จ.กระบี่ ในการดำเนินโครงการฯ ใช้ชุมชนหมู่บ้านเป็นฐาน/ศูนย์กลางการแก้ปัญหายาเสพติด หรือ CBTx ตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) และภาคีเครือข่าย อ.คลองท่อม
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น