คลิป-นราธิวาสจัดประเพณีชักพระเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

นราธิวาสจัดประเพณีชักพระประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม อันเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญกับพระพุทธศาสนา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
         
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีชักพระประจำปี 2562 โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมกับวัดและชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมลากเรือพระมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เนื่องจากประเพณีลากพระ หรือชักพระ เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้ และเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่กระทำกันหลังจากวันออกพรรษาแล้ว 1 วัน กล่าวคือ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พุทธศาสนิกชน จะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานไว้บนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือ รถ หรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนหนทาง เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมกันสักการะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเทศกาลออกพรรษา สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีขบวนเรือพระจากวัดต่างๆ จำนวน 8 วัด ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าร่วม ประกอบด้วย วัดบางนรา วัดประชาภิรมย์ วัดลำภู วัดพนาสณฑ์ วัดโคกเคียน วัดบ้านทุ่งกง สำนักสงฆ์นิคมเขมาราม และวัดกำแพง ที่เคลื่อนขบวนมาร่วมพิธี เพื่อประกวดเรือพระและให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ วัด และชุมชนต่างๆ ร่วมกันจัดงาน ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมพิธีสมโภชเรือพระ พิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระไปตามเส้นทางที่กำหนด จากนั้นมีการแข่งขันโยนต้มลงตะกร้า การแข่งขันขูดมะพร้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากคณะกลองยาวและนางรำของขบวนเรือพระ 
           สำหรับการลากพระ หรือลากเรือพระออกจากวัดจะเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกันถือเชือกขนาดใหญ่ที่เป็นเครื่องมือสำหรับลากเรือพระ ที่ถูกประดับประดาอย่างสวยงามด้วยต้นไผ่ ต้นกล้วย มีการตีตะโพน และกังสดาล รวมทั้งลั่นระฆังไปตลอดทาง และมีการแจกจ่ายขนมออกพรรษา คือ ขนมต้ม และขนมลูกเห็ด ซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองที่ใช้ในประเพณีนี้ ซึ่งผู้ที่ร่วมลากพระจะได้รับอานิสงส์บุญในช่วงออกพรรษาเป็นอย่างมาก ส่วนด้านการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจัดกำลังเข้ามาดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย       ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น