อบต.ลำภูจัดกิจกรรม bike for health คนลำภูไม่ถอดทิ้งกัน

อบต.ลำภูจัดกิจกรรม bike  for health คนลำภูไม่ถอดทิ้งกันและเพื่อสุขภาพที่ดี

วันที่ 6 ต.ค.62 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม bike  for health ครั้งที่1 คนลำภูไม่ถอดทิ้งกันโดยมีนักปั่นจักรยานจากพื้นที่ต่างๆและจากประเทศมาเลเซียร่วมในครั้งนี้จำนวน500 คน  
โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อลดโรคต่างๆโดยการใช้จักรยาน สร้างเสริมสุขภาพให้แข้งแรง และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็น โดยชมรมคนรักปั่นตำบลลำภูร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลลำภูที่ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลลำภู ร่วมจัดกิจกรรมโดยรายได้จะมอบให้กับผู้ด้อยโดยการในตำบลลำภูต่อไป 
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสนิยมเรื่องการปั่นจักรยานได้เพิ่มสูงมากในสังคมอาจเป็นเพราะมาจากปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัด ราคาพลังงานสูงขึ้น มลภาวะเป็นพิษ และความต้องการในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแต่ไม่มีเวลา การหันมาขี่จักรยานถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตองโจทย์ในการช่วยลดและแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยเฉพาะคนในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงานที่ได้ให้ความสนใจ จนเกินเป็นเทรนด์ขึ้นในสังคม การขี่จักรยานและถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ผู้ที่ขับขี่ก็ควรให้ความสำคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการขี่จักรยานอีกด้วย

ข่าว/ภาพ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น