คลิป-แถลงข่าว ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋งเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีล-กินเจ ปีที่ 72

ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง เหนือคลอง เชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีล-กินเจ ปีที่ 72 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2562
           (1 ต.ค. 62) นายสุมนท์ เอียดเอื้อ ประธานจัดงาน นายฐานิส เอ่งฉ้วน กำนันตำบลเหนือคลอง นายยศธร เอ่งฉ้วน นางประยูร ยศตันติ และนายอภินันท์ เจียวก๊ก พร้อมด้วยคณะกรรมการศาลาเจ้า  ร่วมแถลงข่าว
 นายสุมนท์ เอียดเอื้อ ประธานจัดงาน  เปิดเผยว่า คณะกรรมศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง เหนือคลอง  กำหนดจัดงานประเพณีถือศีล-กินเจ  ครั้งนี้เป็นปีที่ 72 ถือเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนมาแต่โบราณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2562 และหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นั้นคือ พิธีเดินสะพานสะเดาะพระเคราะห์ในคืน  วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 15.39 น. เป็นต้นไป
เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกระบี่ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรเก็บรักษาสืบทอดต่อไป รวมทั้งเป็นการรักษาศีล ปฏิบัติธรรมทั้งกาย วาจา และใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
  ปัจจุบันในประเทศไทยเทศกาลถือศีลกินเจ ถือเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีนได้ให้ความสำคัญ ซึ่งทางศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง เหนือคลอง เทศบาลตำบลเหนือคลอง และภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมมือกันจัดเป็นงานประเพณีทุกปี โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2562  นอกจากนี้ประเพณีดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดกระบี่ ด้วย โดยตลอด 10 วัน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
          วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น เวลา 20.00 น. พิธีเวียนเจดีย์
          วันพุธ ที่  2 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. มีพระประทับทรงให้ลูกหลานถามสุขกิจ ทุกข์กิจ
          วันพฤหัสบดี ที่  3 ตุลาคม 2562 พระออกอวยพรพี่น้องชาวตลาดเก่า ในเมือง พระทำพิธีก่อไฟ
          วันศุกร์ ที่  4 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. พระทำพิธีโข้กุ้น ออกอวยพรพี่น้องชาวตลาดเหนือคลอง และพระทำพิธีลุยไฟ
          วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ทำพิธีไหว้ดาว เสริมดวงชะตา
          วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 15.39 น. ทำพิธีเปิดสะพานสะเดาะพระเคราะห์  เวลา 24.00 น.ทำพิธีส่งก๋งยกอ๋องซ่งเต่
          วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ทำพิธีโข้กุ้น จัดขบวนไปส่งพระคุณท่านกิ๋วอ๋อง
          และวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ทำพิธีหงาวเจี่ยง ลงเสาธง ซิ่วกุ้น
          จึงขอเชิญชวนชาวกระบี่ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงาน ประเพณีถือศีล-กินเจ ปีที่ 72 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2562  ณ ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง เหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น