คลิป-ชาวกระบี่บำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

ชาวกระบี่บำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตพระพุทธเจ้าหลวงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
 (วันนี้) 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา ที่บริเวณลานพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร ถวายผ้าไตรบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม แด่พระภิกษุสงฆ์ 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระพุทธเจ้าหลวง
 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณงามความดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานาประการ พระปิยมหาราชทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าทวยราษฎร์ทั้งปวง จึงได้ถวายพระนามว่าสมเด็จพระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่ง
และได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย รวมทั้งทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มนุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์..
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง  รทยงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น