อัญเชิญพระบรมรูปราชานุสาวรีย์ ร.5 ขึ้นประดิษฐาน

 พิธีอัญเชิญพระบรมรูปราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (เสาร์ 5) ขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย
/////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่  ประชาชนในเขตอำเภอเชียงแสน ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 อย่างพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ องค์พ่อ ร.5  หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
 โดยในเวลา 09.09 น. ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธี  จุดธูปเทียนถวายพระรันตรัย พร้อมถวายเครื่องสักการะ  พราหมฌ์ประกอบพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์  พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีขึ้นสู่แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จุดเครื่องทองน้อมถวายเป็นราชสักการะวางพวงมาลาและถวายมาลัยพระกรพระบรมรูป
ผู้เข้าร่วมพิธีมงคลลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ  ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ – พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ – ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรจากพระภิกษุสงฆ์  ต่อมาในเวลา 11.00 น. ได้มีการแสดงรำบวงสรวงของนักศึกษาจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม – นักศึกษาจากโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 15  – การแสดงฟ้อนเล็บเจ้าดวงดอกไม้จากคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงแสน  – การแสดงตีกลองสะบัดชัยจากนักศึกษาจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จากนั้น นายประสงค์ หล้าอ่อน  นายอำเภอเชียงแสน ได้กล่าวขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมจนถึงพีน้องประชาชนในเขต อ.เชียงแสน ที่ได้ร่วมกันระดมทุนทรัพย์โครงการสร้างพระบรมรูปราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยในครั้งนี้
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ – ข่าวจาก – นรภัทร ซาวคำเขต ข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ – นำโชค พ่วงท่าโก ข่าวเบาะแสเชียงราย - หาญเอ๋ ดอยไตยแดง
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล  หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  -
บรรณาธิการแม่สายนิวส์ออนไลน์และกระแสใต้  /////////////////  รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น