คลิป-พ่อเมืองกระบี่รับมอบเงิน 1 แสนบาท จากการจำหน่ายเสื้อยืด “เรารักมาเรียม”

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รับมอบเงิน  1 แสนบาท จากการจำหน่ายเสื้อยืด “เรารักมาเรียม”   เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดกระบี่
   1 ตุลาคม 2562 
 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ได้รับมอบเงินจำนวน  100,000 บาท  ซึ่งเป็นรายได้จากการขายเสื้อที่ระลึกในโครงการรณรงค์ “รักมาเรียม  หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล”  จากนายธนพัฒน์  พัฒศรีเรือง  กรรมการผู้จัดการบริษัทอ่าวนาง แลนด์มาร์คจำกัด  ณ.ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
  นายธนพัฒน์  พัฒศรีเรือง  กรรมการผู้จัดการบริษัทอ่าวนาง แลนด์มาร์คจำกัด  กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการมอบเงินจำนวน 1 แสนบาทให้กับทางจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเงินดังกล่าวได้มาจากโครงการการสร้าง “รูปปั้นมาเรียม”   พะยูนน้อยกำพร้า  อนุสรณ์แห่งการสะท้อนถึงปัญหาของขยะพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล  เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนักให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงภัยจากขยะพลาสติก  นางฟ้ามาเรียมทูตตัวน้อยได้เป็นแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการรณรงค์  “รักมาเรียม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล”  โดยบริษัท อ่าวนาง แลนด์มาร์ค จำกัด  ผู้จัดโครงการนี้  ได้เห็นถึงความสำคัญ  และมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเสมอมา  ได้จัดทำรูปปั้นมาเรียมขนาดกว้าง  40 และสูง 140 เซนติเมตร  โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ  อ่าวนาง แลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธารา  เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการระลึกและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล
  เนื่องจากมาเรียม ที่เป็นพะยูนน้อยกำพร้าขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ ได้เสียชีวิตลงอันเนื่องมาจากภาวะช็อคโดยพบมีถุงพลาสติกหลายชิ้นอุดตันลำไส้ จนทำให้ลำใส้อักเสบ บริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์งดใช้กล่องโฟม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล เป็นการจุดประกาย การจัดการอนุรักษ์ท้องทะเล สร้างความตระหนักในการลดและเลิกใช้วัสดุพลาสติก ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล จึงได้จัดโครงการ "  รักมาเรียม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล  

" โดยได้จัดหารายได้และมอบให้จังหวัดกระบี่ในการสนับสนุนกิจกรรมปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจำหน่ายเสื้อยืดมีภาพมาเรียมจำนวน 350 ตัว ตัวละ 300 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายและมอบให้ทางจังหวัดกระบี่เพื่อใช้เป็นกองทุนในการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
  พร้อมกันนี้บริษัท  ได้ขานรับนโยบายกระบี่พรีเมี่ยม  โดยการยกระดับตลาดริมทะเลหน้าโครงการให้เป็น  อ่าวนาง แลนมาร์ค ไนท์มาร์เก็ต กระบี่ พรีเมี่ยม  เอ็กซพีเรียนซ์  (Ao Nang Landmark Night Market -  Krabi  Premium  Experience)  โดยจะเป็นศูนย์รวมของสินค้ามีคุณภาพ  สะอาด  มีการจัดการที่ได้มาตรฐานสากล  อีกทั้งยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  โดยเป็นตลาดปราศจากโฟม  และลดการใช้พลาสติกด้วย....

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น