‘’นายอำเภอบาเจาะ’’ เปิดกิจกรรมต้องรับเดือนมูฮัรรอม (วันขึ้นปีใหม่ของอิสลาม) คลิป

‘’นายอำเภอบาเจาะ’’ เปิดกิจกรรมต้องรับเดือนมูฮัรรอม (วันขึ้นปีใหม่ของอิสลาม) ครั้งที่1สร้างความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน

ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรม " ต้อนรับเดือนมูฮัรรอม (วันขึ้นปีใหม่ของอิสลาม) ครั้งที่1" พร้อมด้วย ส.ส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ นายนิมิต แวหะมะ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบาเจาะ พ.ต.อ.ปัตตะ มะดาวา ผู้กำกับการ สภ.อ.บาเจาะนายธีรมัตย์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศบาลตำบลบาเจาะ และ นายตอพา อูแล นายก อบต.บาเจาะ ณ บ้านบือเจาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการร่วมมือ ร่วมใจของชุมชนบ้านบือเจาะทุกคน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเดือนมูฮัรรอม (วันขึ้นปีใหม่ของอิสลาม) 

และเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของชุมชนในหมู่บ้าน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 สี ประกอบต้วยสีฬ สีแดง สีเหลือง สีเขียว งานจะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน 2 คืน มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ภาคกลางวันจะมีขบวนพาเหรดของนักเรียนและชาวบ้านบือเจาะ มีการโชว์สีละจากอยิ่งอ จากจังหวัดปัตตานี มีตะกร้อวงจากจังหวัดนราธิวาส และยังมีกรแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ส่วนภาคกลางคืน มีกิจกรรมบนเวที เช่น ประกวดขับร้องเพลงอานาซีด และบรรยายธรรมโดย ดร.มะตอเฮ มะลี จากมหาวิทยลัยนราธิวาสรานครินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนรมของหมู่บ้านบือเจาะ จึงนับได้ว่า เป็นตั้งปลุกฝันให้เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุน 
  
  ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า งานในวันนี้ เป็นงานวันที่ 1 มุฮัรรอม ของชุมชนบ้านบือเจาะ หมู่ 1 ตำบลบาเจาะ เป็นงานที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับประชาชน จัดงานวันนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เป็นการให้ความสำคัญ กับโอกาสในการ ขึ้นปีฮิจเราะห์ ศักราชใหม่ ของทางมุสลิม และยังเชื่อมโยงเป็น งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการแสดงถึง ความภาคภูมิใจในศักยภาพของบ้านบือเจาะ บ้านบือเจาะเป็นพื้นที่ลุ่ม เป็นพื้นที่ที่

[แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว]

คนทำนามากสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งเรื่องของพืชพรรณ การทำอาชีพ และประมงน้ำจืด นอกจากนั้น ยังเป็นกิจกรรม ที่เชื่อมโยงความผูกพัน ความสามัคคี ของคนในบ้านบือเจาะ เป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาและ การแก้ปัญหาต่อไป ของหมู่บ้าน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น