เกษตรอำเภอเขาพนม จัดอบรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เกษตรอำเภอเขาพนม จัดอบรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
   วันนี้ (4 ก.ย. 62)  นายสุเทพ  หนูรุ่น  เกษตรอำเภอเขาพนม  เปิดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ณ กศน.ตำบลเขาพนม  อ.เขาพนม  จ.กระบี่ โดยมีเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้างเข้าร่วมกว่า 50 คน
    นายสุเทพ  หนูรุ่น  เกษตรอำเภอเขาพนม  กล่าวว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี  3  ชนิด (ไกลโฟเซท , พาราควอต  และ คลอร์ไพริฟอส) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป  ซึ่งเกษตรกรจะใช้สารเคมีทั้ง  3  ชนิด  ต้องผ่านการทดสอบความรู้จึงจะสามารถซื้อสารเคมีดังกล่าวไปใช้ได้  โดยในวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนมได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องอันตรายจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  ความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่มีต่อร่างกาย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  การใช้วัตถุอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย  รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจถึงมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้ให้เกษตรกรทำการทดสอบ หากเกษตรกรไม่ผ่านการทดสอบก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการซื้อสารเคมี 3 ชนิด ดังกล่าว
[คลิปแนะนำ]

  เกษตรอำเภอเขาพนม  กล่าวอีกว่า  จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร อำเภอเขาพนมมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติในการเข้าทดสอบความรู้ตามมาตรการข้างต้น จำนวน 4,493 ครัวเรือน  ขณะนี้มีผู้ผ่านการทดสอบแล้ว  119  ครัวเรือน  สำหรับในเดือนกันยายนนี้อำเภอเขาพนมมีเป้าหมายที่จะอบรมและทดสอบความรู้  จำนวน  700  ครัวเรือน  หลังจากนั้นจะเปิดทำการสอบทุกวันทำการ  ซึ่งเกษตรกรที่ประสงค์จะทำการสอบสามารถมาสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น