คลิป-อ่าวนางแลนด์มาร์คตระหนักสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมรูปปั้นรูปมาเรียม พะยูนน้อยกำพร้า พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

   20 กันยายน 2562 นางพรทิพย์ กิตติธรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด เป็นประธานเปิดรูปปั้นรูปมาเรียม พะยูนน้อยกำพร้า อย่างเป็นทางการ พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล ณ.บริเวณชายหาดอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
  นายธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด กล่าวว่า การสร้าง “รูปปั้นมาเรียม”   พะยูนน้อยกำพร้า  อนุสรณ์แห่งการสะท้อนถึงปัญหาของขยะพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนักให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงภัยจากขยะพลาสติก  นางฟ้ามาเรียมทูตตัวน้อยได้เป็นแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการรณรงค์  “รักมาเรียม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล”  โดยบริษัท อ่าวนาง แลนด์มาร์ค จำกัด  ผู้จัดโครงการนี้  ได้เห็นถึงความสำคัญ  และมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเสมอมา  ได้จัดทำรูปปั้นมาเรียมขนาดกว้าง  40 และสูง 140 เซนติเมตร  โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ  อ่าวนาง แลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธารา  เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการระลึกและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

  เนื่องจากมาเรียม ที่เป็นพะยูนน้อยกำพร้าขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ ได้เสียชีวิตลงอันเนื่องมาจากภาวะช็อคโดยพบมีถุงพลาสติกหลายชิ้นอุดตันลำไส้ จนทำให้ลำใส้อักเสบ บริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์คจำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์งดใช้กล่องโฟม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล เป็นการจุดประกาย การจัดการอนุรักษ์ท้องทะเล สร้างความตระหนักในการลดและเลิกใช้วัสดุพลาสติก ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล จึงได้จัดโครงการ "  รักมาเรียม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล  " โดยขณะนี้ได้จัดหารายได้และมอบให้จังหวัดกระบี่ในการสนับสนุนกิจกรรมปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจำหน่ายเสื้อยืดมีภาพมาเรียมจำนวน 350 ตัว ตัวละ 300 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายและมอบให้ทางจังหวัดกระบี่เพื่อใช้เป็นกองทุนในการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป
รักมาเรียม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล Love Marium - Stop Ocean Plastic Pollution

“รูปปั้นมาเรียม”   พะยูนน้อยกำพร้า  อนุสรณ์แห่งการสะท้อนถึงปัญหาของขยะพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล  เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนักให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงภัยจากขยะพลาสติก  นางฟ้ามาเรียมทูตตัวน้อยได้เป็นแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการรณรงค์  
รักมาเรียม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล”  โดยบริษัท อ่าวนาง แลนด์มาร์ค จำกัด  ผู้จัดโครงการนี้  ได้เห็นถึงความสำคัญ  และมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเสมอมา  ได้จัดทำรูปปั้น


มาเรียมขนาดกว้าง  40 และสูง 140 เซนติเมตร
  โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ  อ่าวนาง แลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธารา  เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการระลึกและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น