คลิป | ส่วนป้องกันรักษาป่าชี้แจงป่าในช่องป่าโอโซนป่าในเมืองกระบี่เป็นขยะตกค้าง

ส่วนป้องกันรักษาป่าชี้แจงป่าในช่องป่าโอโซนป่าในเมืองกระบี่เป็นขยะตกค้างเปิดงานจะนำถังขยะมาวางพร้อมรณรงค์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา นายอาดีต ชายกุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประชาชนและนักท่องเที่ยวร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า บนเส้นทางถนนเพชรเกษม บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องฝั่งตจะวันตก ถนนสาย 3 บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นสถานที่โครงการป่าในช่องป่าโอโซนจังหวัดกระบี่ ป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของประชาชน และถนนสายโรแมนติกโรส มีขยะจำนวนมากทำให้เสีย และโครงการดังกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น 
ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบและสอบถามเจ้าหน้าที่ ทราบว่าเป็นขยะที่ตกค้างหลงเหลือจากการจัดงานเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งเรากำลังจะเก็บแต่เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้จัดเก็บในวันจัดงานไม่ทัน จึงมาเก็บวันถัดไปแต่ฝนก็ยังตกหนักอีก หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บขยะที่ตกค้าง ในโอกาสต่อไปจะจัดถังขยะมาวางไว้ในป่าในช่องป่าโอโซนจังหวัดกระบี่ ป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของประชาชน และถนนสายโรแมนติกโรส เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทิ้งขยะลงในถังให้เป็นที่เป็นทาง พร้อมติดป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวทิ้งขยะลงในถัง และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
โครงการดังกล่าวเป็นสนองนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในด้านต่างๆ จึงให้พัฒนาป่าในเขตเมืองเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความสุขให้ประชาชนโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวเรือใหญ่รับผิดชอบโครงการนี้ ในส่วนของจังหวัดกระบี่ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ...
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง  รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น