คลิป | อุบลราชธานี ต.แดงหม้ออบต.ร่วมกับหน่วยงานเอกชนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อุบลราชธานี  ต.แดงหม้ออบต.ร่วมกับหน่วยงานเอกชนเข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

     วันที่ 10 กันยายน 2562  นายอนุวัฒน์ ภูพวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับหน่วยงานเอกชน ลงพื้นที่โดยใช้เรือเพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้ง ที่ได้รับบริจาคจาก"ทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม" เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ เข้าข่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านแดงหม้อ อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสพภัยน้ำท่วม ซึ่งเบื้องต้นจากการลงสำรวจพื้นที่ พบว่าน้ำเริ่มท่วมหมู่ที่1 หมู่ที่ 2 ชึ่งมีประชาชน20 กว่าหลังคาเรือน ต้องอบพยบเข้าของเครื่องใช้ และสัตว์เลี้ยง ออกจากตัวบ้านและไปไว้ในที่สูงให้พ้นน้ำ และมีเกษตกรที่ประสพภัย ผลผลิตทางด้านการเกษตรจำนวน 600กว่าครัวเรือน
     ชึ่งจากราสำรวจพบว่าระดับน้ำเริ่มท่วมสูงที่ระดับ 1เมตร และมีแนวโน้วว่าระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้น้ำท่วมถนนเชื่อมต่อเส้นรบ้านแดงหม้อ-อำเภอเขืองใน รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้  สำหรับการช่วยผู้ประสพภัย บริจาคสิ่งของ สมารถติดต่อไปยัง ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสพภัย องค์การบริหารตำบลแดงหม้อ อำเภอเขืองใน จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร.045-226039 หรือ 087-2402727
/////////////////
ภาพ/ฉัตรชัย- อุบลราชธานี
ข่าว/ธีรยุทธ์ -บุรีรัมย์

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น