ร.ร.นราสิกขาลัย มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี

ร.ร.นราสิกขาลัย มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี กว่า 3 แสนบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 
    วันที่ 30 ส.ค.62  นาวาตรีหญิงโนสมา  หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายกฤษดา   ปรีชาหาญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย    นายพีระ  เบญจมาภรณ์  นายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนนราสิกขาลัย  นายศุภศักดิ์   พุฒิไพไรจน์                 นายกสโมสรโรตารี่นราธิวาส   คณะผู้มีจิตศรัทธาที่มอบทุนการศึกษา ตลอดจนคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนราสิกขาลัย  บุคลากรโรงเรียน และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ เข้าร่วมในพิธีฯ
 สำหรับการจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในวันนี้ ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งทางสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  จำนวน 275 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,๗00 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

       โดยแยกจำแนกเป็น ทุนผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาค จำนวน 184 ทุน เป็นเงิน 204,700 บาท(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  และทุนผู้บริจาคสมทบ “สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนนราสิกขาลัย  เป็นเงิน  13,000 บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )  และทางสมาคมฯได้จัดสรรเงินทุนจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน ) แบ่งทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 10 ทุนๆละ 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 ทุนๆละ 1,500 บาท ทุนเรียนดีจำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 6,000 บาท และทุนต้นกล้านราสิกขาลัยเมื่อปีพุทธศักราช 2560-2561 และได้นำเงินจำนวนนี้มามอบให้แก่นักเรียนที่เรียนดี โดยตั้งชื่อทุน “ทุนต้นกล้านราสิกขาลัย “ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และนักเรียนจะต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้งานแนะแนวและครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนต่างๆ โดยมีทั้งทุนประเภทที่เป็นการส่งเสริมคนเก่ง และทุนที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

  สำหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับมอบทุนในครั้งนี้ มาจากการคัดเลือกของคณะครูอาจารย์ โดยการใช้เกณฑ์ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เป็นผู้ที่เรียนดี และมีความประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและนักเรียนรุ่นอื่นๆต่อไป                       

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น