กระบี่-เกษตรกรอำเภอลำทับทำการเกษตรแบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่อ ร.9 ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

เกษตรกรอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่อ ร.9 ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ถ้าเหลือก็แบ่งปัน

    นายบุญถิ่น เพ็ชรแก้ว อายุ65ปี อยู่บ้านเลขที่ 14/1หมู่ 5 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ กล่าวถึงการทำการเกษตรแบบผสมผสานว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับความยากจน ขาดแคลนความรู้และพื้นที่ทำกิน ตนเองจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เมื่อปี 2556 โดยเริ่มจากการขุดสระเลี้ยงปลาแล้วมีปลาบริโภค มีน้ำได้รดต้นไม้  การเลี้ยงสุกรแล้วนำมูลสุกรมาใส่ต้นไม้ ปลูกกาแฟ สะตอ กล้วย  ทุเรียน มะละกอ ลองกอง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ถ้าเหลือก็แบ่งปัน บนพื้นที่ 50 ไร่  โดยมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ไปพร้อมๆกัน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ถ้าเหลือก็แบ่งปัน เพื่อนบ้าน เนื่องจากปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มีรูปแบบที่เกื้อกูล สอดคล้องประโยชน์กันใกล้เคียงกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ เช่น การเลี้ยงหมูและปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช        
               หลักการพื้นฐานของระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานมีอยู่อย่างน้อย 2 ประการ คือ ต้องมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรม โดยการทำการเกษตรทั้งสองกิจกรรมนั้น ต้องทำในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นควรประกอบไปด้วยการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ และสามารถผสมผสานระหว่างการปลูกพืชต่างชนิดหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดกัน ส่วนการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมทั้งอากาศ และพลังงาน เช่น การหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ให้เป็นประโยชน์กับพืชและให้เศษพืชเป็นอาหารสัตว์ โดยที่กระบวนการใช้ประโยชน์จะเป็นไปทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมยิ่งมีความหลากหลายของพืชปลูกมากเท่าใด ก็จะสามารถเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบมากขึ้นเท่านั้น
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น